rifandi, ahmad, and S. Syahara. “Perbandingan Kemampuan Teknik Grab Start Dengan Track Start Pada Renang Gaya Bebas Atlet Renang Tirta Kaluang”. Jurnal Patriot, Vol. 1, no. 1, July 2019, pp. 115-22, doi:10.24036/patriot.v1i1.164.